Turismus 4.0

Digitální inovační hub - Tourism 4.0

podporujeme subjekty z cestovního ruchu na jejich cestě k digitalizaci

Nejprv testuj, pak investuj

Umožňujeme MSP a institucím testovat technologie před tím, než se rozhodnou investovat do hotových řešení, podporujeme rozvoj znalostí o nových technologiích, provádíme prověrku digitální připravenosti podniků a institucí, navrhujeme koncepční řešení.

Podpora pro investice do technologií

Pomáháme s přípravou finančních modelů a vyhledávat finanční zdroje pro realizaci pilotních projektů – kaskádové financování, EU financování, případně vyhledávání investorů.

Inovační ekosystém a síť partnerů

Inspirativní networking a technology brokering - spolupracujeme s ostatními DIH na národní a Evropské úrovni.

Dovednosti a znalosti

Nabízíme pravidelné semináře i individuální tréninky a poradenství v oblasti digitalizace a turismu

Projekty

DATA SPACES

Cílem projektu je vytvořit strategii pro rozšíření uplětnění datových úložišť v cestovním ruchu.

MINDS

Rozvoj digitálních kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Digitour

Rozvoj cestovního ruchu v Evropě pomocí inovací a digitálních nástrojů

Rest with EU

Pilotní projekt Evropského parlamentu a Evropské komise s cílem rozvoje digitalizace restauraterského sektoru do roku 2030

Nabídka služeb

Veřejný sektor

Soukromý sektor

Aktuality