Turismus 4.0

DIH vytváří dvou úrovňovou strukturu zapojených subjektů. První úroveň tvoří zakladatelé DIHu. Koncept oborového digitálního hubu počítá s přímým zapojením dalších subjektů a aktérů nejen z oblasti průmyslu cestovního ruchu, ale také s poskytovateli služeb, poradenskými subjekty, technologickými experty a dalšími stakeholdery.

Na obrázku níže je DIH znázorněn jako ORCHESTRATOR. Spolu s ostatními subjekty pak vytváří prostředí pro zajištění ucelené nabídky pro zájmové skupiny.

Pokud máte zájem o více informací o asociovaném partnerství, kontaktujte ředitele DIHu, Jana Oravu (739 027 166, jan.orava@t40.cz) a nebo přímo vyplňte odešlete přihlášku pomocí on-line formuláře.