Turismus 4.0

V ústrety budúcnosti: ESG a trendy v aktívnom kúpeľnom cestovnom ruchu už 15.3. 2024!

V ústrety budúcnosti: ESG a trendy v aktívnom kúpeľnom cestovnom ruchu už 15.3. 2024! Pozývame Vás na 12. ročník Fóra cestovného ruchu, ktorý bude zameraný na ESG problematiku. Cieľom tohtoročného stretnutia je zoznámenie odbornej verejnosti s témou ESG, jeho dôležitosti a tiež jeho aplikáciu v praxi. Diskutovať sa tiež bude o trendoch  a aktuálnom stave […]

Pozvánka na konferenciu Fórum cestovného ruchu 2024​

Pozývame Vás na 12. ročník Fóra cestovného ruchu, ktorý bude hostený Agentúrou CzechTourism v spolupráci s ČUCR. Udalosť sa bude konať v piatok, 15. marca 2024, a bude súčasťou veľtrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD na výstavisku PVA EXPO Praha Letňany. Naša téma pre tento rok prechádza z minuloročnej udržateľnosti na tému ESG (Environmental, Social […]

Konference na téma: Aktuální trendy v turismu: udržitelnost, digitalizace, vyšší odolnost podniků a destinací

Konference na téma: Aktuální trendy v turismu: udržitelnost, digitalizace, vyšší odolnost podniků a destinací Mikrokonference na téma Aktuální trendy v turismu, která proběhla 2.11.2023 jako doprovodná akce veletrhu GO Regiontour v areálu Brněnského výstaviště, cílila na témata udržitelnosti, digitalizace v turismu, vyšší odolnost podniků a destinací a jejich průnik. Data jsou klíčová pro jakákoli kvalifikovaná […]

PREDSTAVENIE PRÍPADOV POUŽITIA DÁTOVÉHO PRIESTORU V EURÓPSKOM CESTOVNOM RUCHU

PREDSTAVENIE PRÍPADOV POUŽITIA DÁTOVÉHO PRIESTORU V EURÓPSKOM CESTOVNOM RUCHU V snahe definovať minimálny realizovateľný dátový priestor pre Európsky dátový priestor cestovného ruchu (ETDS), DATES a DSFT sa vydali na cestu vývoja prípadov použitia. Tieto prípady použitia zohrávajú kľúčovú úlohu úlohu pri formovaní vývoja dátového priestoru a ponúkajú scenáre, ktoré riešia reálne výzvy, inšpirujú k účasti […]

PROJEKT DÁTA A DÁTOVÉ PRIESTORY PRE CESTOVNÝ RUCH PREDSTAVUJE SVOJE VÝSTUPY V ČESKEJ REPUBLIKE

PROJEKT DATES A DATA SPACES FOR TOURISM PREDSTAVUJÚ SVOJE VÝSTUPY V ČESKEJ REPUBLIKE Koaličný validačný online workshop projektu DATES s českými zainteresovanými stranami a partnermi sa uskutočnil 26. októbra 2023 26. októbra, len niekoľko dní pred ukončením projektu DATES, zorganizovala agentúra CzechTourism ako pridružený partner projektu v spolupráci s DIH Tourism 4.0, členom konzorcia DATES, […]

Konferencia Viedeň 19.10.2023

Konferencia Data Spaces Discovery Day Dňa 19.10. sa vo Viedni uskutočnila medzinárodná konferencia Data Spaces Discovery Day. Aké boli naše dojmy z akcie? Najväčším prínosom je obrovský posun v dátovom priestore, ku ktorému dochádza. V porovnaní s konferenciami, ktoré sa konali pred rokom, sme sa posunuli od všeobecných politických vyhlásení a všeobecných technických vysvetlení, kde […]

NEWSLETTER #5 – CZ

NEWSLETTER #5 V dňoch 25. a 26. septembra sa v Bruseli uskutočnili dve významné podujatia na vysokej úrovni s cieľom položiť základy európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch. Obe konzorciá projektov EÚ v rámci Európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch – DATES Tourism Data Space a Data Space for Tourism – spoločne zorganizovali technické podujatie […]

Projektové stretnutie v Bruseli

Projektové stretnutie v Bruseli Dňa 25. 9. 2023 sa v Bruseli stretli dva tímy zodpovedné za prípravu plánu na vytvorenie európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch a spoločne predstavili priebežné výsledky svojej práce. Tímy DATES a DATES Tourism Data Space prešli od novembra minulého roka dlhú cestu, zmapovali dostupné zdroje údajov, súbory údajov pre cestovný ruch a identifikovali […]

Vplyv prírodných katastrof na turizmus

Vplyv prírodných katastrof na turizmus Následky prírodných katastrof často zanechávajú rozsiahle škody, ktoré môžu negatívne ovplyvniť všetky odvetvia hospodárstva vrátane cestovného ruchu. Napriek úsiliu vnútroštátnych a miestnych orgánov môžu zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu v mnohých prípadoch stratiť väčšiu časť celej „sezóny“ alebo aj dlhšie obdobie, keď sa snažia o obnovu a zotavenie. Na […]

Newsletter #4 – CZ

Newsletter #4 Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt je v záverečnej fáze a doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií a aktivít, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a údajov, zdieľania údajov, správy údajov […]