Turismus 4.0

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené Po ukončení hodnotiacich kôl s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli vybrané tieto projekty, typu voucher 1: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Chorvátsko 24 […]

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín! Výzva na podávanie prihlášok na voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení […]

Hybridný hackathon RESTwithEU

Hybridný hackathon RESTwithEU Radi by sme vás informovali o hackathone RESTwithEU, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18.6., hybridnom hackathone a jedinečnej európskej skúsenosti pre podobne zmýšľajúce reštaurácie, vývojárov, dizajnérov a profesionálov v oblasti podnikania, aby spoločne vytvorili nové digitálne smerovanie v reštauračnom sektore. Cieľom tohto podujatia je riešiť kľúčové výzvy, ktorým čelia malé a stredné […]

Posledná výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1

Posledná výzva na podávanie prihlášok pre Voucher 1 – termín je predĺžený do 31.05.2023! Turistické malé a stredné podniky s nízkou úrovňou digitálnej vyspelosti majú stále šancu uchádzať sa o granty v rámci projektu DIGITOUR do 31.05.2023. Ak ste malý alebo stredný turistický podnik a potrebujete zlepšiť svoju digitálnu vyspelosť, zručnosti a kapacity, táto VÝZVA je […]

DIGITOUR Voucher 1 bol predĺžený do 30.04.2023

DIGITOUR Voucher 1 bol predĺžený do 30.04.2023 S radosťou vám oznamujeme, že výzva na podávanie prihlášok pre Voucher 1 bola predĺžená do 30.04.2023! Turistické malé a stredné podniky s nízkou úrovňou digitálnej vyspelosti majú stále možnosť požiadať o granty v rámci projektu DIGITOUR. Ak ste malý alebo stredný turistický podnik a potrebujete zlepšiť svoju digitálnu […]

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené Po ukončení kôl hodnotenia s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli schválené tieto návrhy pre voucheru 2: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Bulharsko Pandion […]

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie 31 prijatých prihlášok na voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu, projekt DIGITOUR Dňa 10.01.2023 sa hodnotiaca komisia projektu DIGITOUR zišla virtuálne, aby začala hodnotenie prijatých žiadostí v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu pre Voucheru 2. The […]

Výzva na predkladanie prihlášok pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU Výzva na predkladanie prihlášok pre MSP v cestovnom ruchu sa zameriava na podporu MSP v cestovnom ruchu prostredníctvom zlepšenia ich digitálnej vyspelosti, zručností a kapacít. Cieľom výzvy DIGITOUR je: podpora MSP v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom podpory zvyšovania kvalifikácie, budovania kapacít a […]

Výzva na vyjadrenie záujmu pre poskytovateľov digitálnych služieb

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU PRE POSKYTOVATEĽOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB Výzva na vyjadrenie záujmu zameraná na európskych aktérov z digitálneho ekosystému s cieľom identifikovať spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem uplatniť svoje riešenia v turistickom ekosystéme a ponúknuť svoje školenia a poradenské služby malým a stredným podnikom v oblasti turizmu. Tieto subjekty budú vyzvané, aby sa zaregistrovali […]

Projekt DIGITOUR poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 turistickým podnikom z 12 krajín

Tlačová konferencia projektu DIGITOUR Projekt DIGITOUR poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 turistickým podnikom z 12 krajín. Dňa 25.02.2022, v rámci tlačovej konferencie, ktorá sa konala v centrále Venetian Cluster na Via Roma 291, 30038 Spinea (VE), za prítomnosti medzinárodných klastrových organizácií, miestnych a regionálnych médií, Gian Angelo Bellati, prezident Benátskeho klastru načrtol hlavné […]