Turismus 4.0

Hybridný hackathon RESTwithEU

Hybridný hackathon RESTwithEU Radi by sme vás informovali o hackathone RESTwithEU, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18.6., hybridnom hackathone a jedinečnej európskej skúsenosti pre podobne zmýšľajúce reštaurácie, vývojárov, dizajnérov a profesionálov v oblasti podnikania, aby spoločne vytvorili nové digitálne smerovanie v reštauračnom sektore. Cieľom tohto podujatia je riešiť kľúčové výzvy, ktorým čelia malé a stredné […]

Výzva na predkladanie prihlášok pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU Výzva na predkladanie prihlášok pre MSP v cestovnom ruchu sa zameriava na podporu MSP v cestovnom ruchu prostredníctvom zlepšenia ich digitálnej vyspelosti, zručností a kapacít. Cieľom výzvy DIGITOUR je: podpora MSP v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom podpory zvyšovania kvalifikácie, budovania kapacít a […]

Výzva na vyjadrenie záujmu pre poskytovateľov digitálnych služieb

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU PRE POSKYTOVATEĽOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB Výzva na vyjadrenie záujmu zameraná na európskych aktérov z digitálneho ekosystému s cieľom identifikovať spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem uplatniť svoje riešenia v turistickom ekosystéme a ponúknuť svoje školenia a poradenské služby malým a stredným podnikom v oblasti turizmu. Tieto subjekty budú vyzvané, aby sa zaregistrovali […]

Projekt DIGITOUR poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 turistickým podnikom z 12 krajín

Tlačová konferencia projektu DIGITOUR Projekt DIGITOUR poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 turistickým podnikom z 12 krajín. Dňa 25.02.2022, v rámci tlačovej konferencie, ktorá sa konala v centrále Venetian Cluster na Via Roma 291, 30038 Spinea (VE), za prítomnosti medzinárodných klastrových organizácií, miestnych a regionálnych médií, Gian Angelo Bellati, prezident Benátskeho klastru načrtol hlavné […]

Podpora odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR

Podpora odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR Dnes, 20.12.2021, 10 partnerskými organizáciami, ktoré zastupujú celkovo 8 európskych krajín, uzavreli na základe podpísanej dohody zmluvu o konzorciu, čím súhlasili s účasťou na projekte „Posilnenie odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR (101038133)“, financovaný prostredníctvom The Executive Agency for […]

Využite krízu

Aj napriek tomu, že sme v súčasnosti nútení k fyzickému odlúčeniu, stále máme možnosť komunikovať online, a tak ako to vždy aj bolo kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti vášho podnikania a umožneniu prosperovať po zrušení súčasných obmedzení. Vaši hostia pocítia obrovskú úľavu, keď sa budú môcť znova voľne vydať tam kam sa im bude chcieť. A kvôli tomu je […]