Turismus 4.0

PREDSTAVENIE PRÍPADOV POUŽITIA DÁTOVÉHO PRIESTORU V EURÓPSKOM CESTOVNOM RUCHU

PREDSTAVENIE PRÍPADOV POUŽITIA DÁTOVÉHO PRIESTORU V EURÓPSKOM CESTOVNOM RUCHU V snahe definovať minimálny realizovateľný dátový priestor pre Európsky dátový priestor cestovného ruchu (ETDS), DATES a DSFT sa vydali na cestu vývoja prípadov použitia. Tieto prípady použitia zohrávajú kľúčovú úlohu úlohu pri formovaní vývoja dátového priestoru a ponúkajú scenáre, ktoré riešia reálne výzvy, inšpirujú k účasti […]

PROJEKT DÁTA A DÁTOVÉ PRIESTORY PRE CESTOVNÝ RUCH PREDSTAVUJE SVOJE VÝSTUPY V ČESKEJ REPUBLIKE

PROJEKT DATES A DATA SPACES FOR TOURISM PREDSTAVUJÚ SVOJE VÝSTUPY V ČESKEJ REPUBLIKE Koaličný validačný online workshop projektu DATES s českými zainteresovanými stranami a partnermi sa uskutočnil 26. októbra 2023 26. októbra, len niekoľko dní pred ukončením projektu DATES, zorganizovala agentúra CzechTourism ako pridružený partner projektu v spolupráci s DIH Tourism 4.0, členom konzorcia DATES, […]

Konferencia Viedeň 19.10.2023

Konferencia Data Spaces Discovery Day Dňa 19.10. sa vo Viedni uskutočnila medzinárodná konferencia Data Spaces Discovery Day. Aké boli naše dojmy z akcie? Najväčším prínosom je obrovský posun v dátovom priestore, ku ktorému dochádza. V porovnaní s konferenciami, ktoré sa konali pred rokom, sme sa posunuli od všeobecných politických vyhlásení a všeobecných technických vysvetlení, kde […]

NEWSLETTER #5 – CZ

NEWSLETTER #5 V dňoch 25. a 26. septembra sa v Bruseli uskutočnili dve významné podujatia na vysokej úrovni s cieľom položiť základy európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch. Obe konzorciá projektov EÚ v rámci Európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch – DATES Tourism Data Space a Data Space for Tourism – spoločne zorganizovali technické podujatie […]

Projektové stretnutie v Bruseli

Projektové stretnutie v Bruseli Dňa 25. 9. 2023 sa v Bruseli stretli dva tímy zodpovedné za prípravu plánu na vytvorenie európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch a spoločne predstavili priebežné výsledky svojej práce. Tímy DATES a DATES Tourism Data Space prešli od novembra minulého roka dlhú cestu, zmapovali dostupné zdroje údajov, súbory údajov pre cestovný ruch a identifikovali […]

Newsletter #4 – CZ

Newsletter #4 Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt je v záverečnej fáze a doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií a aktivít, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a údajov, zdieľania údajov, správy údajov […]

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory V roku 2020 Komisia Európskej únie predstavila „Európsku stratégiu pre údaje„, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný trh s údajmi s cieľom posilniť globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu Európy v oblasti údajov. Táto stratégia obsahovala niekoľko navrhovaných nariadení, ktoré sú podrobnejšie opísané v rámčeku na strane 3: Návrh zákona o […]

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch​

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch Európa má vedúce postavenie v medzinárodnom cestovnom ruchu, pričom krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko získajú v roku 2021 približne 38 % celosvetových príjazdov. Európska komisia si uvedomuje úlohu cestovného ruchu v ekologickejšom a digitálnom hospodárstve EÚ, preto iniciovala program Digitálna Európa, v rámci ktorého bol zavedený […]

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“ 8. júna sa v španielskej Palme konalo stretnutie partnerov DATES. Na podujatí, ktoré organizovala spoločnosť AnySolution v spolupráci so spoločnosťou Hosteltur, sa stretli zástupcovia všetkých 13 partnerov – medzi nimi aj vedúca projektu Tourism 4.0 Dr. Urška Starc Peceny – aby analyzovali rámec […]

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii Odvetvie cestovného ruchu je komplexná sieť, ktorá zahŕňa rôzne oblasti a odvetvia a vytvára synergie s kultúrnym dedičstvom, dopravou, médiami a inteligentnými komunitami. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexné pochopenie prierezovosti odvetvia cestovného ruchu, ako ju skúma projekt DATES (Digital Europe). Projekt sa zameriava na vytvorenie […]