Turismus 4.0

Podpora odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR

Podpora odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR Dnes, 20.12.2021, 10 partnerskými organizáciami, ktoré zastupujú celkovo 8 európskych krajín, uzavreli na základe podpísanej dohody zmluvu o konzorciu, čím súhlasili s účasťou na projekte „Posilnenie odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR (101038133)“, financovaný prostredníctvom The Executive Agency for […]