Turismus 4.0

ESA PROJEKTY

ESA PROJEKTY Prvým je DARTT, ktorý je už hotový. Cieľom projektu DARTT je poskytnúť komplexné riešenie pre poskytovateľov verejnej dopravy vo vidieckych oblastiach juhovýchodnej Európy na zavedenie dopravných služieb na požiadanie. Používatelia a ich potreby: DARTT sa zameriava na súkromné autobusové spoločnosti v Grécku (KTEL), ktoré prevádzkujú pravidelnú autobusovú dopravu v určitých oblastiach. Turisti sa […]

ESA SPACE SOLUTIONS

ESA SPACE SOLUTIONS ESA Space Solutions je program, ktorý podporuje podnikateľov v Európe pri rozvoji firiem využívajúcich satelitné aplikácie a vesmírne technológie. Poskytuje rôzne typy možností financovania, ako sú Kick-Starts, štúdie uskutočniteľnosti a demonštračné projekty na podporu rozvoja udržateľných služieb využívajúcich vesmírne prostriedky. Podnikateľské aplikácie ESA, ktoré sú súčasťou programu ARTES 4.0, ponúkajú financovanie s […]

Otvorené výzvy na kaskádové financovanie​

Otvorené výzvy na kaskádové financovanie Výzva IKAT pre MSP v oblasti cestovného ruchu v Európe – finančná podpora pre služby UZÁVIERKA: 19. máj 2023 AK SA CHCETE PRIHLÁSIŤ, KLIKNITE NA TENTO LINK::  https://www.ikatproject.com/ikatcall Niekoľko informácií o tejto výzve, ktoré je potrebné vedieť. Projekt IKAT je spoločnou klastrovou iniciatívou, ktorej cieľom je prispieť k dosiahnutiu aktualizovanej stratégie […]