Turismus 4.0

Nové hory.cz is a pilot project for testing and demonstrating the distribution of content processed in the open data format.

V době korona krize je přístup do systému pro vybrané subjekty podnikající v oblasti turismu zdarma. Pokud máte zájem o zapojení do pilotního projektu, neváhejte nás kontaktovat na adrese pilot@t40.cz.

At the same time, we are preparing a webinar on topic of digital content processing and on working with the digital platform of the pilot project.