Hackathon #ObjevMujRegion

Každý český turista se může stát globálním influencerem

Czy chcesz zostać partnerem stowarzyszonym z DIH?

Usługi

Zacznij od wybranych rozwiązań dla wybranych działań lub typowych europejskich miejsc docelowych w oparciu o zasady Turystyki 4.0 - dołącz do grona 15 milionów ludzi z UE

DIH Turystyka 4.0

Cyfrowe centrum innowacji w branży turystycznej - DIH Turystyka 4.0 stanowi multidyscyplinarną platformę instytucji badawczych, organów rządowych, klastrów i firm prywatnych skoncentrowanych na współpracy, wymianie informacji, badaniach i wdrażaniu technologii cyfrowych w branży turystycznej. Stworzenie tego ekosystemu opiera się na długoterminowej pracy strategicznej międzynarodowego zespołu ekspertów i propagatorów, którzy wspierają prywatne i publiczne instytucje w procesach transformacji regionów, publicznych i prywatnych usługodawców oraz całej branży turystycznej w kierunku cyfrowej przyszłości.

Kluczowymi cechami centrum są multidyscyplinarność, szeroki zakres współpracujących instytucji krajowych i międzynarodowych, publicznych i prywatnych, a także możliwość korzystania z unikalnej infrastruktury. Partnerzy zaangażowani w działalność centrum zatrudniają ekspertów zajmujących się przyszłością cyfrowego zarządzania miejscem docelowym i marketingu oraz ogólnie nowymi technologiami cyfrowymi w branży turystycznej. Studiujemy i wyjaśniamy te problemy nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale także z proceduralnego, organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego lub socjologicznego punktu widzenia.

Dołącz do Projektu Pilotażowego Digital Destination

Partnerzy Digital innovation hub

Współpracujemy z wieloma podmiotami i ekspertami w dziedzinie turystyki

Aktualności

Nowości i nowe posty na blogu

Testuj OUTDOORACTIVE Business