Założenie DIH Turystyka 4.0

Czym jest DIH – Digital Innovation Hub Idea Digital Innovation Hubs została opracowana w ramach długoterminowego rozwoju koncepcji inteligentnej specjalizacji i rozwoju polityki zjednoczonej cyfrowej Europy. Jako narzędzie ma przede wszystkim umożliwić instytucjom i MŚP reagowanie na szybkie pojawienie się cyfryzacji w ramach przemysłu 4.0. Stopniowo koncepcja ta została poszerzona o tak zwane INTELIGENTNE WSZYSTKO. […]