Turismus 4.0

MINDS cíle

Hlavním cílem projektu MINDS je přispět k oživení odvětví turismu v Evropě a překonat některé problémy, které přinesla krize COVID-19. Za tímto účelem jsou specifické cíle projektu následující:

  • zvýšit povědomí malých a středních podniků v oblasti turismu o digitální transformaci
  • zintenzivnit zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků v turismu zlepšením jejich digitálních dovedností
  • přispět k definování a přijetí homogenizovaných bezpečnostních protokolů COVID v odvětví turismu na evropské úrovni
  • posílit mezinárodní spolupráci mezi zúčastněnými stranami v odvětví turismu

Projekt MINDS se zaměřuje na pracovníky v turismu obecně, konkrétně na vedoucí pracovníky a kvalifikované řemeslníky pracující v malých a středních podnicích ve venkovských nebo odlehlých oblastech. Projekt věnuje zvláštní pozornost rovnosti pohlaví a zabývá se rozdíly v přístupu nedostatečně zastoupených skupin k zaváděným vzdělávacím programům a jejich využívání. Projekt se rovněž zaměřuje na dospělé s nízkou úrovní dovedností, znalostí a/nebo kompetencí. Kromě toho projekt realizuje školení a workshopy o bezpečnostních protokolech COVID-19, které jsou přístupné komukoli z odvětví turismu.

Vzdělávací program

Vzdělávací program MINDS se skládá ze tří různých nezávislých modulů. Účastníci mohou absolvovat jeden, dva nebo všechny moduly. První dva moduly budou kombinované kurzy s on-line výukou a jednodenním osobním seminářem.

Digitalizace v turismu

Smíšený modul, jednodenní on-line sezení a jednodenní osobní seminář.

Digitální dovednosti jsou v odvětví turismu stále důležitější s rostoucím zaváděním technologických inovací, které zásadně mění způsoby práce zaměstnanců. Současně s nárůstem technologického pokroku v tomto odvětví se vyvíjejí i zkušenosti zákazníků. V důsledku toho jsou očekávání zákazníků vyšší a provozovatelé potřebují kvalifikovaný personál, který je schopen reagovat na požadavky technicky zdatnějších hostů. Zaměstnanci proto musí umět dobře zacházet s digitálními zařízeními, aby mohli vykonávat svou práci. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků v cestovním ruchu je tedy nezbytné, aby společnosti v tomto odvětví disponovaly digitálně zdatnou pracovní silou. Rovněž pro zajištění zaměstnatelnosti a pracovních příležitostí dospělých v odvětví turismu je nutné snížit digitální propast (na generační i regionální úrovni).

Bezpečnostní protokoly a COVID-19 přizpůsobení

Smíšený modul, jednodenní on-line sezení a jednodenní osobní seminář.

V důsledku krize COVID-19 byly zavedeny některé přísné bezpečnostní protokoly s cílem podpořit bezpečné destinace pro turisty i obyvatele. Je proto nutné zajistit účinné školení všech pracovníků turismu o těchto protokolech. Aby se evropské odvětví cestovního ruchu zotavilo z krize COVID-19 a aby si Evropa udržela svou konkurenceschopnost a vedoucí postavení na celosvětové úrovni, je nezbytné, aby turistické destinace byly inteligentní, udržitelné a bezpečné.


Mezinárodní modul

On-line sezení.
Cílem tohoto modulu je posílit nadnárodní spolupráci mezi zúčastněnými stranami v odvětví turismu.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.