Turismus 4.0

Posledná výzva na podávanie prihlášok pre Voucher 1 - termín je predĺžený do 31.05.2023!

Turistické malé a stredné podniky s nízkou úrovňou digitálnej vyspelosti majú stále šancu uchádzať sa o granty v rámci projektu DIGITOUR do 31.05.2023.

Ak ste malý alebo stredný turistický podnik a potrebujete zlepšiť svoju digitálnu vyspelosť, zručnosti a kapacity, táto VÝZVA je určená práve vám.

Výzva sa začala 01.10.2022 s termínom uzávierky 31.03.2023. Pre veľký záujem bola uzávierka predĺžená do 31.05.2023.

Výzva je určená len pre malé a stredné podniky so sídlom v jednej z krajín, zúčastňujúcich sa programu COSME.

💰Grant – 1000 eur

Dátum otvorenia: 01.10.2022, 12:00 hod. CET

Dátum predĺženia termínu: 31.05.2023, 23:59 hod. CET

Viac informácií: https://digitour-project.eu/tourism-smes/
Prihlásiť sa môžete tu: https://digitour-project.eu/application-form-voucher-1-smes/

Viac informácií o projekte nájdete na: