Turismus 4.0

Vplyv prírodných katastrof na turizmus

Následky prírodných katastrof často zanechávajú rozsiahle škody, ktoré môžu negatívne ovplyvniť všetky odvetvia hospodárstva vrátane cestovného ruchu.

Napriek úsiliu vnútroštátnych a miestnych orgánov môžu zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu v mnohých prípadoch stratiť väčšiu časť celej „sezóny“ alebo aj dlhšie obdobie, keď sa snažia o obnovu a zotavenie. Na prekonanie týchto výziev potrebujú turistické destinácie všetky dostupné zdroje na čo najskoršie obnovenie bezpečného prostredia pre cestovný ruch, ako aj vedomosti na prijímanie čo najlepších udržateľných rozhodnutí, keďže obnova môže trvať dlho.

Leto si zvyčajne spájame s oddychom, dovolenkami a zaujímavými cestami, ale tento august priniesol ničivé záplavy, ktoré postihli veľkú časť Slovinska. Tieto záplavy a ďalšie nedávne prírodné katastrofy v Európe i mimo nej sú jasnou pripomienkou našej zraniteľnosti tvárou v tvár rýchlo sa meniacemu životnému prostrediu, jeho vplyvu na miesta, kde žijeme a cestujeme, a potreby účinnej a včasnej reakcie vrátane prijatia preventívnych opatrení. Prvým krokom na pomoc obyvateľom v postihnutých oblastiach je rýchla prvá reakcia všetkých dostupných záchranných zložiek, po ktorej však musí nasledovať aj trvalá podpora príslušných orgánov v rámci dlhodobej stratégie hospodárskej obnovy.

.

Rýchla reakcia je rovnako dôležitá aj pre turistov a cestujúcich v postihnutej oblasti. V týchto ťažkých časoch sme videli mnoho inšpiratívnych príkladov toho, ako sa miestni obyvatelia a zainteresované strany v cestovnom ruchu postarali o turistov a cestujúcich, ktorí sa ocitli v Slovinsku počas najhorších povodní. V takýchto situáciách vidíme, že významnú úlohu zohrávajú turistické destinácie, ktoré sú kľúčovou zainteresovanou stranou pri zachovaní bezpečnosti a dôvery turistov počas prírodných katastrof.

Partnerstvo pre cestovný ruch 4.0 sa zaviazalo podporovať zainteresované strany celého ekosystému v cestovnom ruchu, preto sme vám k dispozícii so všetkými našimi dostupnými poznatkami a informáciami, aby sme pomohli zabezpečiť rýchlejšiu obnovu a lepšiu odolnosť voči mimoriadnym situáciám.

Preto vyzývame všetky zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu, aby nám oznámili svoje skúsenosti – s akými problémami bojujete a ako je možné pomôcť? Radi vás podporíme pri vašej obnove a rozvoji. Napíšte nám!

Klimatické zmeny ovplyvňujú nielen letnú sezónu, ale výrazne ovplyvňujú aj zimné destinácie. V rámci projektu Beyond Snow sa vyvíja súbor ukazovateľov, ktoré pomôžu posúdiť schopnosť destinácie odolávať rôznym stresom a šokom spôsobeným zmenou klímy a zotaviť sa z nich.