Turismus 4.0

PROJEKT DATES A DATA SPACES FOR TOURISM PREDSTAVUJÚ SVOJE VÝSTUPY V ČESKEJ REPUBLIKE

Koaličný validačný online workshop projektu DATES s českými zainteresovanými stranami a partnermi sa uskutočnil 26. októbra 2023

26. októbra, len niekoľko dní pred ukončením projektu DATES, zorganizovala agentúra CzechTourism ako pridružený partner projektu v spolupráci s DIH Tourism 4.0, členom konzorcia DATES, online seminár s názvom Dátový priestor v cestovnom ruchu. Cieľom bolo predstaviť výsledky projektu, opätovne vysvetliť zástupcom českého cestovného ruchu význam dátového priestoru a diskutovať o možnostiach ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie v Českej republike.

Počas uplynulých 12 mesiacov medzinárodné tímy definovali parametre dátového priestoru cestovného ruchu, prostredia, v ktorom budú údaje plne pod kontrolou ich vlastníkov, ktorí budú rozhodovať o tom, kedy, kto, v akom rozsahu a za akých podmienok ich bude používať. Údaje budú môcť oveľa lepšie podporovať nové obchodné riešenia a budú k dispozícii na výskum a analýzu. Údaje budú bezpečné a budú existovať jasné pravidlá práce s nimi, pričom ich dodržiavanie budú kontrolovať dôveryhodné orgány. Budú existovať bezpečné konektory a rozhrania na prácu s rôznymi systémami a formátmi.

Výsledky tohto výskumu poskytnú Európskej komisii základ pre ďalšie kroky na vytvorenie takéhoto prostredia.

Na záver workshopu sa účastníci zhodli, že najdôležitejšia pre implementáciu dátového priestoru v podmienkach Českej republiky bude možnosť spolupráce so zahraničnými partnermi a možnosť transferu poznatkov do nášho prostredia a rovnako dôležité je aj vzdelávanie dátových špecialistov. Taktiež bol formulovaný význam poradenstva zahŕňajúceho analýzu dátových zdrojov a vytvorenie inovatívneho prostredia v cieľových agentúrach. Potreba vytvárania projektov financovaných z verejných zdrojov na realizáciu Dátového priestoru sa umiestnila na piatom mieste v dôležitosti.

DIH Tourism 4.0 sa vďaka projektu DATES a intenzívnej spolupráci so širokou skupinou európskych zainteresovaných strán a agentúrou CzechTourism dohodol na spolupráci, ktorá bude riešiť potreby odvetvia cestovného ruchu vyjadrené na seminári. Téma dátových priestorov pre cestovný ruch bude aj naďalej na vrchole programu DIH Tourism 4.0.

O autoroch: DIH Tourism 4.0 je spoločnou iniciatívou výskumnej spoločnosti BizGarden s.r.o., Českého zväzu cestovného ruchu a Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky. Inštitút podporuje zainteresované strany a podniky cestovného ruchu na ich ceste k digitalizácii a digitálnej transformácii. DIH Tourism 4.0 je členom konzorcia DATES a pracuje na definovaní dátového priestoru pre cestovný ruch v Európe.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre výskum. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

© DATES Consortium, 2023.

Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.