Turismus 4.0

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU PRE POSKYTOVATEĽOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB

Výzva na vyjadrenie záujmu zameraná na európskych aktérov z digitálneho ekosystému s cieľom identifikovať spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem uplatniť svoje riešenia v turistickom ekosystéme a ponúknuť svoje školenia a poradenské služby malým a stredným podnikom v oblasti turizmu. Tieto subjekty budú vyzvané, aby sa zaregistrovali na platforme projektu B2B s cieľom spolupracovať s MSP v turizme, ktoré dostávajú podporu prostredníctvom dvoch voucherových schém (Zoznam spoločností/subjektov digitálneho sektora zaregistrovaných na platforme projektu B2B). Výzva na vyjadrenie záujmu bude v súlade s hlavnými kritériami pre podávanie žiadostí o voucher.

Spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu s MSP v oblasti turizmu v oblastiach vysvetlených vyššie, sa môžu zaregistrovať vyplnením registračného formulára na B2B platforme projektu.

Deadline

Dátum otvorenia: 26.09.2022 (12:00, CET)

Predĺženie termínu: 26.10.2022 (23:59. CET)

Detaily

Táto výzva na vyjadrenie záujmu sa vyhlasuje s cieľom identifikovať spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem uplatniť svoje riešenia v turistickom ekosystéme. Spoločnosti a subjekty sa mohli prihlásiť do 16.10. Táto výzva na vyjadrenie záujmu je otvorená pre všetky právne subjekty so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, ktoré sa zúčastňujú na programe COSME.

Je to príležitosť byť zaradený do zoznamu poskytovateľov. Zapojením sa do výzvy na prejavenie záujmu sa stanete súčasťou zoznamu dodávateľov, ktorí podporujú turistické podniky v projektoch inovácie a digitalizácie. V rámci projektu DIGITOUR budú k dispozícii 2 typy voucherov: voucher 1 vo výške 1 000,00 EUR (vrátane DPH) a voucher 2 vo výške 20 000,00 EUR (vrátane DPH) na realizáciu týchto projektov.

Kto sa môže prihlásiť

Spoločnosti a subjekty poskytujúce technologickú a inovačnú hodnotu, ktorá by sa mohla uplatniť v turistickom ekosystéme, vrátane týchto možností:

 • Internet vecí (IoT)
 • Rozšírená realita a virtuálna realita
 • Plánovanie podnikových zdrojov (ERP)
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
 • Rezervačné platformy
 • Digitálna reklama
 • Tvorcovia webových stránok
 • Geolokácia
 • Overovanie digitálnej identity
 • Služba ukladania v cloude
 • Digitálny recepčný

Spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem o projekt, môžu byť akékoľvek právnické osoby bez ohľadu na ich veľkosť so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine zapojenej do programu COSME.

Spoločnosti a subjekty budú považované za oprávnené na účasť v projekte DIGITOUR, ak spĺňajú VŠETKY nasledujúce pravidlá:

 • nebol vyhlásený konkurz ani nebolo začaté konkurzné konanie;
 • nebol odsúdený za podvodné konanie, iné finančné nezrovnalosti, neetické alebo nezákonné obchodné praktiky;
 • nie je v likvidácii alebo podnikom v ťažkostiach podľa nariadenia Komisie č. 651/2014, čl. 2.18.

Ako sa prihlásiť

Spoločnosti a subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu s malými a strednými podnikmi v oblasti turizmu v oblastiach uvedených naľavo, sa môžu zaregistrovať vyplnením registračného formulára na platforme B2B projektu: https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/

Registráciu je možné vykonať elektronicky s predĺženým termínom do 26.10.2022.

Zverejnené informácie preskúma konzorcium DIGITOUR a spoločnosti a subjekty, ktoré sa zaregistrujú, môžu byť kontaktované za účelom následných krokov.

Pre viac informácií o projekte navštívte: