Turismus 4.0

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá!

Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

Výzva na podávanie prihlášok na voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb. Cieľom projektu DIGITOUR je podporiť turistický sektor, a to rozšírením znalostí MSP o digitálnych nástrojoch a podporou inovatívnych nápadov na digitálne riešenia zo strany MSP s cieľom zlepšiť ich ponuku a podporiť medzisektorové a cezhraničné partnerstvá medzi MSP v oblasti turizmu, príslušnými zainteresovanými stranami a technológiami.

Výzva pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu bola otvorená 01.10.2022 a počas 8 mesiacov konzorcium DIGITOUR obdržalo celkovo 103 žiadostí, v ktorých boli:

 • 3 z Albánska
 • 3 z Bulharska
 • 9 z Chorvátska
 • 14 z Českej republiky
 • 23 z Francúzska
 • 9 z Grécka
 • 9 z Talianska
 • 1 z Malty
 • 1 z Čiernej Hory
 • 5 z Portugalska
 • 7 zo Srbska
 • 4 zo Slovenska
 • 14 zo Španielska
 • 1 z Turecka

Všetky prihlášky bude teraz posudzovať hodnotiaca komisia, pričom prvé výsledky by mali byť oznámené koncom júna.

Viac informácií o projekte nájdete na: