Turismus 4.0

Stretnutie "Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu"

8. júna sa v španielskej Palme konalo stretnutie partnerov DATES.

Na podujatí, ktoré organizovala spoločnosť AnySolution v spolupráci so spoločnosťou Hosteltur, sa stretli zástupcovia všetkých 13 partnerov – medzi nimi aj vedúca projektu Tourism 4.0 Dr. Urška Starc Peceny – aby analyzovali rámec projektu DATES a naplánovali ďalšie kroky projektu v nasledujúcich mesiacoch, najmä pokiaľ ide o riadenie a technologické požiadavky.

Témami diskusie boli praktické usmernenia pre vytváranie dátových priestorov v praxi ako aj v teórii, význam Európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch pre zlepšenie konkurencieschopnosti sektora, rady pre vytváranie dôveryhodného prostredia pre zdieľanie údajov a význam údajov ako ústrednej osi rozhodovania.

Hlavným cieľom projektu DATES, ktorý je súčasťou širšej európskej stratégie v oblasti údajov, je preskúmať prístupy a možnosti zavedenia bezpečného a spoľahlivého dátového priestoru pre cestovný ruch, ktorý zaručuje transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt sa preto zameria na vývoj modelov riadenia a podnikania a zároveň poskytne spoločný plán, ktorý zabezpečí koordináciu zainteresovaných strán ekosystému cestovného ruchu a prepojenie medzi dátovými ekosystémami na úrovni EÚ a prepojenými dátovými priestormi v iných odvetviach. Celkovo je cieľom projektu DATES podporiť digitálnu transformáciu odvetvia cestovného ruchu, podporiť konkurencieschopnosť, odolnosť a udržateľnosť.

Projekt DATES získal finančné prostriedky z programu Digitálna Európa na základe grantovej dohody č. 101084007. Táto vizuálna podpora vyjadruje len názor autora; Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Autorské práva (C) 2023 Projekt DATES. Všetky práva vyhradené.