Turismus 4.0

Nové hory.cz je pilotní projekt pro testování a demonstraci šíření obsahu zpracovaného ve formátu open data.

V době korona krize je přístup do systému pro vybrané subjekty podnikající v oblasti turismu zdarma. Pokud máte zájem o zapojení do pilotního projektu, vyplňte tento formulář a my vás budeme neprodleně kontaktovat s dalšími informacemi.

Současně připravujeme webináře na téma zpracování digitálního obsahu a na práci s digitální platformou pilotního projektu.

Aktuální nabídku webinářů naleznete na této stránce.