Turismus 4.0

Tlačová konferencia projektu DIGITOUR

Projekt DIGITOUR poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 turistickým podnikom z 12 krajín.

Dňa 25.02.2022, v rámci tlačovej konferencie, ktorá sa konala v centrále Venetian Cluster na Via Roma 291, 30038 Spinea (VE), za prítomnosti medzinárodných klastrových organizácií, miestnych a regionálnych médií, Gian Angelo Bellati, prezident Benátskeho klastru načrtol hlavné ciele projektu DIGITOUR „Posilnenie sektora cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií (101038133)“, financovaného prostredníctvom The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), povereného Európskou komisiou, pod programom COSME COS-TOURINN-2020-3-04.

DIGITOUR očakáva, že poskytne finančnú a nefinančnú podporu najmenej 138 podnikom z 12 krajín. Projekt DIGITOUR počas svojej 26-mesačnej existencie vytvorí prostredie priaznivé pre inovácie a inkluzívne prostredie na vybudovanie a zdokonaľovanie európskych MSP v oblasti cestovného ruchu, aby boli pripravené integrovať inovatívne digitálne nástroje v súlade s ich špecifickými potrebami a vytvárať nové ponuky a obchodné modely s podporou odborníkov.

Po tlačovej konferencii nasledovalo úvodné stretnutie partnerov konzorcia DIGITOUR, na ktorom boli informovaní o prebiehajúcich aktivitách projektu. Medzi aktuálne kľúčové akcie patrí:

➔ Pochopenie súvislostí regionálneho cestovného ruchu

➔ Zhromažďovanie potrieb používateľov a požiadaviek MSP v sektore cestovného ruchu prostredníctvom prispôsobeného online dotazníka a priamych rozhovorov

Na základe týchto informácií a analýz bude výzva na predkladanie návrhov definovaná tak, aby napredovala s hlavnými cieľmi projektu – podpora MSP v cestovnom ruchu prostredníctvom 2 typov poukazov.

Odhadovaný čas spustenia výzvy na predkladanie návrhov je začiatok apríla 2022.

Konzorcium DIGITOUR zastupujú organizácie z nasledujúcich európskych krajín – Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Srbsko a Španielsko. Každý partner bude prostredníctvom svojich sietí na miestnej úrovni náležite informovať o prebiehajúcich aktivitách a hlavne o spustení výzvy na predkladanie návrhov.

Viac informácií o projekte nájdete na: