Turismus 4.0

Newsletter #2

 Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti zavedenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia.

V rámci projektu, ktorý sa začal v novembri 2022, sa s podporou partnerov projektu uskutočnilo intenzívne mapovanie iniciatív v oblasti zdieľania údajov.

Všetky tieto iniciatívy boli analyzované a bola realizovaná štúdia o nedostatkoch a prekrývaní. Celá štúdia, bude k dispozícii v júni ako verejný výstup projektu.

Medzitým vám prinášame článok, v ktorom sú zhrnuté realizované aktivity.

NOVÉ SOCIÁLNE MÉDIÁ!

S hrdosťou vám predstavujeme dve nové témy príspevkov na sociálnych sieťach.

DATES Krátke videá

Predstavili sme krátke videá, v ktorých členovia projektového konzorcia hovoria o svojej motivácii, očakávaných výsledkoch, dlhodobom vplyve a o tom, čo bude nasledovať po skončení projektu DATES.

Blog

Na našu webovú stránku sme pridali nový informačný zdroj, a to blog projektu DATES.

 

Ak chcete sledovať našu prácu, kliknutím na obrázok budete presmerovaní na blog, kde nájdete ďalšie informácie.

UDALOSTI

 

  • Organizácia zasadnutia na hlavnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu FITUR január 2023
  • Podujatie ODTA, Viedeň, 23. februára 2023
  • Podujatie Data Space s INVAT.TUR, Benidorm, 10. februára 2023
  • Hodnota dátových priestorov, od teórie k praxi organizované DSSC, 23. februára 2023.

 

  • Fórum digitálnej transformácie v Bilbau 28. februára 2023
  • Umelá inteligencia pre verejný sektor a ďalšie oblasti, Algarve 8. marca 2023
  • Dátové priestory pre sektor cestovného ruchu, Palma 9. marca 2023
  • Sympózium o dátovom priestore, Haag 21. – 23. marca 2023

DATES WORKSHOP

Workshop s názvom „Towards a data space for tourism – Prioritisation of data needs and data purposes„, ktorý sa konal 8. februára online a ktorý organizovala spoločnosť Intellera Consulting a vedúci partner projektu AnySolution, poskytol prehľad o projekte DATES a jeho cieľoch, identifikoval potreby údajov v sektore cestovného ruchu, určil medzery v prístupe k údajom a načrtol hlavné obchodné problémy. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 207 účastníkov z 27 krajín 2.

Viac informácií nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.

Dvojmesačník DATES bude našich čitateľov informovať o pokroku a aktivitách projektu.

Projekt DATES bol financovaný z programu Digitálna Európa na základe dohody o grante č. 101084007. Táto vizuálna podpora vyjadruje len názor autora, Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Autorské práva (C) 2023 Projekt DATES. Všetky práva vyhradené.